Barbara Kędzia Coach

Arteterapia jako metoda pracy z dziećmi i młodzieżą

 

Arteterapia jako metoda pracy z dziećmi i młodzieżą

 

Łódź-10-12.06.2022 (piątek-sobota-niedziela)

 

WYKORZYSTAJ  SWÓJ  POTENCJAŁ TWÓRCZY – zyskasz nowe narzędzia do pracy z dziećmi i młodzieżą które wzmocnią ich kreatywność

 

DLA KOGO:

Proponowany kurs jest dedykowany wszystkim osobom które chciałby poznać nowe, ciekawe metody pracy   z dziećmi i młodzieżą, a szczególnie nauczycielom wychowania przedszkolnego i szkolnego, instruktorom  zajęć artystycznych, wychowawcom  świetlic, socjoterapeutom, psychologom, pedagogom, animatorom kultury.

 

ODPOWIEDZI NA JAKIE PYTANIA POZNASZ PO KURSIE?

➢ Jak połączyć przyjemne z pożytecznym i stymulować harmonijny rozwój przemyślaną zabawą?

➢ Jak stroić zmysły, kompensować deficyty, rozwijać małą i dużą motorykę?

➢ Co można zobaczyć na rysunkach dzieci?

➢ Jak nauczyć się zauważać i interpretować komunikaty w nich zawarte?

➢ Jak samodzielnie zaplanować działania arteterapeutyczne?

➢ Jak korzystać z gotowych pomocy edukacyjnych i jak tworzyć własne dostosowane do wieku i  potrzeb dziecka?

➢ Jak wykorzystać potencjał pięknych i mądrych książek do nieoczywistych zadań, np. do  rozwiązywania na miękko trudnych problemów? Jak je wybierać z bardzo bogatej oferty wydawniczej?

➢ Jak nauczyć dzieci uważności i koncentracji?

➢ Jak wpływa na rozwój dziecka muzykoterapia jako forma zabawy, terapii oraz relaksu?

➢  Jak wykorzystać dramę i techniki dramowe w edukacji i terapii?

➢Czy metody teatralne mogą służyć edukacji (teatr cieni, teatr dziur, czarny teatr, maska)?

 

 

JAKIE KORZYŚCI NIOSĄ STOSOWANE NA KURSIE METODY?

 

W ramach proponowanego kursu  uczestnicy poznają techniki i metody arteterapeutyczne zorientowane na proces rozwoju młodego człowieka. Zastosowane metody wspomagają nauczanie przedmiotowe i podmiotowe. Stymulują rozwój na poziomie sensorycznym, emocjonalnym, wyobrażeniowym, kinestetycznym, manualnym i podświadomym. Włączają procesy pamięci długoterminowej. Pokażemy jakich narzędzi można użyć aby ułatwić sobie pracę i sprawić dzieciom radość z tworzenia.

 

KTO POPROWADZI KURS?

Iwona Pietrzak - aktywnie działający animator kultury, bajkoterapeuta kliniczny, arteterapeuta, muzykoterapeuta, rękodzielnik, społecznik, od 2010 pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia Kamienica 56 w Łodzi. Promotor sztuki, organizator wielu imprez kulturalnych. Koordynuje projekt‘’ Widzieć Więcej’’. Organizuje ekspozycje, wernisaże i wydarzenia promocyjne. Jako koordynator i trener realizowała cykl szkoleń w placówkach polonijnych w ramach projektu „Skąd Ty jesteś” -Edu Rewolucje, współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Artinspiracje. Członek KDO ds. Nowoczesnej Edukacji i KDO ds. Rewitalizacji i KDO ds. Kultury przy Urzędzie Miasta Łodzi. Tworzy autorskie programy dydaktyczne łącząc wszelkie formy terapeutyczne do pracy z dziećmi.

Barbara Kędzia - doświadczony Coach oraz Trener Rozwoju Osobistego. Uważa, że ważne jest kreowanie życia według własnego scenariusza. Specjalizuje się we wzmacnianiu poczucia wpływu na własne życie, asertywności, a także w budowaniu planu własnego rozwoju, budowaniu relacji, skutecznej komunikacji, podnoszeniu efektywności osobistej. Wspiera ludzi w poszukiwaniu rozwiązań i dokonywaniu świadomych wyborów. Prowadzi prywatną praktykę http://coachinglodz.pl/ .

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Inwestycja w Siebie: 597 zł.

Termin:  10-12.06.2022 Ważne: to jest piątek-sobota-niedziela

Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizator zapewnia niezbędne do realizacji kursu materiały i pomoce.

Uczestnicy otrzymują certyfikaty udziału w kursie.

 

Agenda szkolenia:

Dzień I 8.00-17.00 (ok. godz. 12.00 wspólny lunch)

Dzień II 8.00-17.00 (ok. godz. 12.00 wspólny lunch)

Dzień III 8.00-17.00 (ok. godz. 12.00 wspólny lunch)

Łącznie 24 godziny dydaktyczne.

Lunch jest na koszt własny uczestnika, przerwy kawowe są zawarte w cenie.

Zapisy: barbara.kedzia@coachinglodz.pl , tel. 697 769 304.